Какво представлява Седатиф ПС®?

Седатиф ПС® е хомеопатичен лекарствен продукт за лечение на състояния на нервност и емоционален дисбаланс: тревожна напрегнатост, емоционална лабилност, раздразнителност, нарушения на съня свързани с тези състояния, при лица, подложени на стрес, неспокойни деца и възрастни хора.

boiron_logo_b

Терапевтични показания

Име на лекарствения продукт

СЕДАТИФ ПС®таблетки
Качествен и количествен състав
в 1 таблетка от 300 mg:

Aconitum napellus 6 СН 0,5 mg
Belladonna 6 СН 0,5 mg
Calendula officinalis 6 СН 0,5 mg
Chelidonium majus 6 СН 0,5 mg
Abrus precatorius 6 СН 0,5 mg
Viburnum opulus 6 СН 0,5 mg

Помощни вещества: лактоза, захароза.

Лекарствена форма

Таблетки.

Противопоказания

Свръхчувствителност към активните вещества или към някое от помощните вещества.

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие
Не са провеждани проучвания за взаимодействията.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Пациентите с редки наследствени състояния на непоносимост към фруктоза, глюкозо-галактозна малабсорбция или захаразно-изомалтазна недостатъчност не трябва да приемат това лекарство.
Ако след употреба на продукта симптомите продължават или състоянието се влоши, да се преоцени лечението.

Фертилитет, бременност и кърмене

Не се очаква неблагоприятен ефект по време на бременност и кърмене, тъй като системната експозиция е пренебрежимо малка.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Няма наблюдавано въздействие.

Нежелани лекарствени реакции

Няма съобщения за нежелани лекарствени реакции.

Предозиране

Не са описани случаи на предозиране.

Фармацевтични данни

Списък на помощните вещества:
захароза, лактоза, магнезиев стеарат.

Фармакологични свойства

Фармакотерапевтична група:
хомеопатичен лекарствен продукт
Терапевтичните показания на този лекарствен продукт се основават на традиционната хомеопатична употреба на неговите съставки.

Несъвместимости

Неприложимо.

Срок на годност

5 години.

Специални условия на съхранение

Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение.

Данни за опаковката

Картонена кутия съдържаща 40 таблетки.

Листовка за пациента

Дозировка и начин на приложение

Перорално приложение.

Перорално приложение.

  • Възрастни и деца:
    По 2 таблетки 3 пъти дневно.
    Таблетките се държат в устата до пълното им разтваряне.
  • Деца под 1 година:
    Таблетките се стриват и разтварят във вода преди прием.

Други продукти на Боарон в България